0,00 Kč s DPH

Winterhalter MTF pásové mycí stroje

Hygiena a hospodárnost ve velkém formátu

 Ve velkých menzách, nemocnicích, kantýnách, ústavech s pečovatelskou službou a dalších provozech společného stravování  se používají pásové mycí stroje série MTF. Čas pro mytí je zde pevně stanoven, nádobí je jednotných druhů a přísun nádobí je kontinuální. Pro obsluhu jsou zapotřebí minimálně 2 osoby. Převážná většina nádobí se ukládá přímo do dopravníkového pásu, pouze sklenice, příbory a malé části se ukládá na mytí do košů.

 

MTF (pásové myčky)

Mycí programy

 

3 (intenzivní, standardní, rychlý)

Hloubka stroje

[mm]

800

Šířka stroje

[mm]

610

Průchozí výška (max)

[mm]

440 

Koncepce mycích strojů s vyjímečným potenciálem pro úsporu – vyšší hospodárnost

CostManagement – minimalizuje provozní náklady

 • Filtrace mycího roztoku Mediamat odstraňuje z mycího roztoku permanentně všechny nečistoty – tím se následně snižuje spotřeba vody, energie a mycích prostředků
 • Postupné zvyšování teploty
 • Různé systémy zpětného získávání energie využívají stávající teplotu myčky k předehřívání studené vody
 • Zařízení pro úsporu oplachových prostředků vede část již použité oplachové vody přímo do zóny předmycí (snižuje spotřebu mycích prostředků až o 50 %)
 • Aktivace zón řízená průchodem mytého nádobí


TimeManagement – snižuje výdaje

 • Časově řízené spouštění stroje (stroj je připraven již při příchodu obsluhy na pracoviště)
 • Automatický samočistící program „AutoClean“
 • Hygienické provedení – zdokonalená hygiena (např. mycí ramena lze vyjímat v blocích i jednotlivě)

Promyšlené a jedinečné – Hygiena Plus pro Vaší bezpečnost

OptiWash – vždy perfektní hygienické výsledky

 • Přídavné čerpadlo na zvyšování tlaku pro konstantní a perfektní závěrečný oplach
 • Tlak a úhel trysek lze nastavit v závislosti na druhu mytého nádobí a stupni jeho znečištění
 • Boční mycí ramena pro mytí nádobí vyžadující speciální péči
 • Permanentní filtrace mycího roztoku
 • Speciální programy pro mytí sklenic nebo GN nádob
 • Minimální reakční čas díky automatickému přenosu dat - kritických hlášení


SelfControl – maximální kontrola pomocí záznamníku hygieny

 • Signalizace odchylek
 • Dokumentace a archivace všech údajů pro potřeby HACCP


AutoClean – jedinečný samočisticí program

 • Vnitřní prostor myčky se na konci provozu automaticky vypláchne horkou čerstvou vodou
 • Rotující trysky vyčistí vnitřní vrchní prostor stroje
 • Inovativní čisticí systém chrání výměník tepla před tvorbou usazenin


HygieneDesign – hygienicky bezpečná konstrukce stroje

 • Hladké vnitřní strany dvířek, hlubokotažené hygienické ndrže a systém odvádění odpadních par beze spár, rohů a hran
 • Hygienická dvířka otočná o 180°
 • Zadní vnitřní stěna stroje hladká kompletně bez trubek
 • Tukový filtr chrání výstup odpadních par

Příjemné klima a jednoduché ovládání – Komfort-Plus

FeelGood – abyste se cítili dobře

 • Vestavbou tepelného čerpadla se výrazně zlepší klima v prostoru, neboť teplé odpadní páry z myčky se jím ochladí a vysuší
 • Dvoustěnná izolace
 • Aktivace zón řízená průchodem nádobí brání chodu naprázdno a tím i vzniku zbytečného hluku a tepla


SmartTouch – jasné a jednoduché ovládání myčky

 • Nejdůležitější funkce jsou zobrazeny na multifunkční dotykové obrazovce
 • Symboly a animace vylučují chybu obsluhy
 • Tři různé přístupové úrovně chráněné kódem PIN (obsluha,vedoucí, servis)
 • Jazykově neutrální ovládání pomocí piktogramů

Prospekt MTF

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.